Групу Р.Е.П. було засновано наприкінці 2004 року під час "Помаранчевої революції" в Україні. НаУ момент заснування до групи входило 20 художників та художниць. З 2006 року до складу групи входять Нікіта Кадан, Лада Наконечна, Леся Хоменко, Володимир Кузнецов, Ксенія Гнилицька, Жанна Кадирова. Р.Е.П. почав діяльність з серії акцій під назвою "Інтервенція", що стали реакцією на політизацію публічного простору у "після-помаранчевій" Україні. Нинішня діяльність групи зконцентрована навколо довготривалих проектів-серіалів "Патріотизм", "Медіатори", "Євроремонт".

The R.E.P. group was established at the end of 2004 during the “Orange Revolution” in Ukraine. The group initially comprised 20 artists. Since 2006 the R.E.P. group’s members are Ksenia Hnylytska, Nikita Kadan, Volodymyr Kuznetsov, Zhanna Kadyrova, Lada Nakonechna, Lesia Khomenko.
Their work began with a series of actions united by the name “Intervention,” which appeared as a reaction to the politicized public space of “post-orange” Ukraine. The group’s subsequent activity has focused on long-term serial projects "Patriotism", "Mediators", "Euro-renovation".